Yastadır Gönül

0

Yastadır deli gönül yastadır
nazlı yardan ayrıldım gönül yastadır.
Lokman hekim ne çare
derdimin dermanı nazlı yardadır.

Yastadır deli gönül yastadır
nazlı yardan ayrıldım gönül yastadır.
Gezdim diyar diyar bu alemi
bulamadım nazlı yar gibi seveni

Yastadır deli gönül yastadır
nazlı yardan ayrıldım gönül yastadır.
Ceylan gözlü o dilberi
gördüğümden beri gönül hastadır.

Yastadır deli gönül yastadır
nazlı yardan ayrıldım gönül yastadır.
Düşmüşüm elden ayaktan
kalmadı takatim nazlı yar sitemlerim sanadır.

Yastadır deli gönül yastadır
nazlı yardan ayrıldım gönül yastadır.
Ah u zarım sanadır ey yar
derdimin dermanı sendedir.

Yastadır deli gönül yastadır
nazlı yardan ayrıldım gönül yastadır.
Bir göründün pir göründün nazlı yar
beni sevda deryasında unuttun.

Yastadır deli gönül yastadır
nazlı yardan ayrıldım gönül yastadır.
İçtim aşk şarabından yüreğimi derde saldım
aşkının sarhoşu oldum, seraba döndürdün hülyalarımı.

Yastadır deli gönül yastadır
nazlı yardan ayrıldım gönül yastadır.
Gönlümde gam ile keder
dilimde ah u zar yüreğim seni bekler.